Aplikovaná TA

Nabízíme aplikované vzdělávání v transakční analýze pro zájemce, kteří se chtějí rozvíjet. Jedná se o semináře s praktickou aplikací transakční analýzy v každodenní praxi účastníků. Průběžně nabízíme otevřené semináře (viz pravý sloupec). V případě zájmu o seminář šitý na míru vašim potřebám pro vaši organizaci nás prosím kontaktujte na info@institutta.cz nebo na tel. čísle 605 112 962.

 

Oblast poradenství

Transakční analýza je velmi vhodný nástroj pro pomáhající profese, kdy je užitečná v nastavení vzájemného vztahu (a kontraktu) s klientem, uvědomění si vzájemných pozic a komunikace, práci s psychologickými hrami a vlastním životním scénářem klienta.

Nabízíme seminář Transakční analýza pro sociální pracovníky v rozsahu 16 hodin, který je akreditován MPSV (akreditace č. A2019/1299-SP).

 

Oblast vzdělávání

Transakční analýza aplikovaná v oblasti vzdělávání pomáhá růstu jak osobnímu, odbornému, tak sociálnímu. Semináře jsou vhodné pro vzdělavatele jak v předškolním a školním kontextu, tak i v oblasti vzdělávání dospělých. Nabízíme přenos dobré praxe ze zahraničí, konkrétně modely TAPATE (Transactional Analysis Proficiency Award for Teachers and Educators) a TAPACY (Transactional Analysis Proficiency Award for Child and Young), dále Gmünderský model komunikace pedagog-rodič žáka.

Spolupracujeme s Mendelovou univerzitou na projektu OP VVV Model TAPATE a jeho implementace v českém prostředí (reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016421).

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT (MSMT-565/2020-5-35). Nabízíme následující akreditované programy v rámci DVPP:

  • Transakční analýza v práci pedagoga (rozsah 16 hodin, č. akreditace: 565/2020-5-35)
  • Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – základy sebepoznání a sebereflexe (rozsah 8 hodin, č. akreditace: 565/2020-5-35)
  • Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – sebereflexe a sebepoznání – 16 hodin (rozsah 16 hodin, č. akreditace: 565/2020-5-35)
  • Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – sebereflexe a sebepoznání – 24 hodin (rozsah 24 hodin, č. akreditace: 565/2020-5-35)
  • Komunikace pedagog – rodič žáka (rozsah 8 hodin, č. akreditace: 565/2020-5-35)

 

Oblast organizací

Transakční analýza pracuje s organizacemi jako se systémy, kdy každá změna se projeví různým způsobem. Pomáhá si uvědomit jak systém a v něm zapojené osoby fungují, jaká je mezi nimi interakce, jaký mají pracovní styl, kdy se místo práce věnují psychologickým hrám.

Připravujeme pro vás bližší informace k našemu konceptu Zdravá organizace.