Co je transakční analýza

Transakční analýza (TA) je teorie lidské osobnosti, teorie sociálního chování a ucelený psychoterapeutický systém, který vytvořil Eric Berne v 50. letech 20. století.

Předností a silnou stránkou transakční analýzy je její využití v oblastech poradenství, edukace, rozvoje organizací a psychoterapie.

Poradenství je odborná činnost v rámci smluvního vztahu. Poradenský proces umožňuje klientům či klientským systémům rozvíjet vědomí, možnosti i dovednosti potřebné k řešení problémů a k osobnímu růstu v každodenním životě, a to prostřednictvím podpory vlastních silných stránek, zdrojů a fungování klientů. Cílem je vyšší autonomie ve vztahu k jejich sociálnímu, profesnímu a kulturnímu okolí.

Vzdělávání je oblast specializace určená odborníkům, kteří pracují v oblasti učení a studia v předškolním, školním, univerzitním a postgraduálním kontextu. Zabývá se rovněž podporou učícího se dítěte, adolescenta a dospělého v rámci rodiny, instituce či společnosti. Práci lze uplatnit ve prospěch rozvoje vyučujících týmů a institucí. Cílem je další osobní a odborný růst, jak akademický, tak sociální.

Organizace je oblast specializace určená odborníkům, kteří pracují v organizacích nebo pro organizace, přičemž bere v úvahu hlediska a kontexty dané organizace, stejně jako její rozvoj. Cílem této práce je rozvoj, růst a vyšší efektivita lidí pracujících v organizacích.

Psychoterapie je oblast specializace určená odborníkům, jejichž cílem je pomáhat klientům s rozvojem schopnosti sebeaktualizace, uzdravování a změny. Psychoterapeutický proces umožňuje klientům rozpoznat a změnit archaické, omezující vzorce – „zabývat se minulou bolestí v přítomnosti, s cílem osvobodit se a žít svůj život v budoucnosti“. Cílem je to, aby klienti porozuměli sami sobě a svým vztahům, vytvořili si možnost volby žít svůj život vědomým, tvořivým, spontánním způsobem a otevřeli se blízkým vztahům.